Nagrody Gospodarcze ZPP

„Nagroda gospodarcza ZPP” ma charakter wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w zakresie przedsiębiorczości lub jej wspierania.

W konkursie wyróżniamy:

  • osoby i podmioty otoczenia biznesowego – nagrody zostaną wręczone instytucjom i osobom (polityk, dziennikarz, think tank, ekonomista), których działania służą rozwojowi przedsiębiorczości oraz które wspierają gospodarkę. Nagrody dla dziennikarza, think tanku i ekonomisty wynoszą po 25 tysięcy złotych,
  • firmy – za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach.

W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna.