Nagrody Gospodarcze ZPP

Konkurs „Nagroda Gospodarcza ZPP” obejmuje swoim zasięgiem dwa obszary:

  • małe i średnie firmy – i promuje te, najbardziej wyróżniające się, innowacyjne, o wysokiej dynamice rozwoju.
  • otoczenie biznesowe MSP – nagrody zostaną wręczone instytucjom i osobom (polityk, dziennikarz, instytucja, ekonomista), których działania służą rozwojowi przedsiębiorczości oraz które wspierają środowisko małych i średnich firm.

W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna.

„Nagroda gospodarcza ZPP” ma charakter wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w zakresie przedsiębiorczości lub jej wspierania.